Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Fagtilbud > Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Opplæring i helse- og oppvekstfag skal medvirke til å  dekke behovet for kompetanse innen oppvekstsektoren og helse- og sosialtjenestene i samfunnet.
På HO kan du velge å utanne deg til mellom annet:

  • ambulansearbeider
  • barne-og ungdomsarbeider
  • apotektekniker
  • fotterapeut
  • helsefagarbeider
  • hudpleier
  • ortopeditekniker
  • tannhelsesekretær
  • Portør


Vg. 1 Helse- og oppvekstfag.

Her lærer du hvordan vi kan ta vare på helsa og unngå sykdom, å kommunisere og samhandle med ulike grupper av mennesker i samfunnet, ta medansvar og yte god service, og å vise respekt og toleranse.

Programfagene er : Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og yrkesutøvelse.
Opplæringa er både teoretisk og praktisk.

  

 

Vg. 2 Barne- og ungdomsarbeiderfag.

Opplæringa på Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal gi elevene grunnlag for å velge hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeidet med barn og unge i alderen 0 - 18 år.

Videre skal opplæringa rettes mot arbeid i barnehage, skole og SFO, og mot ulike fritidstilbud.

Opplæringa skal være praksisnært og tverrfaglig, og den skal danne grunnlag for videre opplæring som barne- og ungdomsarbeider.

Programfagene er : Helsefremmende arbeid, Kommunikasjon og yrkesutøvelse.

Helse- og oppvekstfag og Barne- og ungdomsarbeiderfag har en del felles læringsaktiviteter gjennom skoleåret, for eksempel turer, skoleovernatting og feiring av høytider.

 

 


Diego Boyaci
Sist oppdatert: fredag 16. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon