Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Fagtilbud > Fagskole - Kart og oppmåling

Fagskole - Kart og oppmåling


Det er for tiden stort behov for praktiske utøvere innen fagene landmåling og GIS, først og fremst hos entreprenører, private oppmålingsfirmaer og i kommunene, men også hos en del andre bedrifter og offentlige etater.


Dette behovet setter høye krav til kompetanse, og har økt etterspørselen etter kvalifiserte medarbeidere som også har kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring, i tillegg til faglig kunnskap og praksis.
Arbeidstakere som begynner som stikkere hos entreprenører, ender ofte som formenn og arbeidsledere etter noen/få år.

www.fagskoleopptak.no og i fagskolekatalogen finner du oversikt over fagskoler i hele landet, og mer informasjon om vårt tilbud.

Studiet har opptak hvert annet år. Neste opptak er høsten 2019


Se også intervju av tidligere elever lenger ned på siden.

De mest typiske arbeidsområdene innen kart og oppmålingsbransjen er:
• Landmåling
• Kartkonstruksjon
• Kartografi
• GIS (Geografisk innformasjonssystem)

Gauldal videregående skole har drevet opplæring i kart- og oppmålingsfag i mer enn 20 år. I deisse årene har vi forsynt kommuner, entreprenører, oppmålingsfirmaer og andre med praktiske utøvere innen fagfeltet. I forbindelse med Kunnskapsløftet ble kart- og oppmålingslinja lagt ned i den videregående skolen.
Det er stort behov for arbeidskraft innen fagene landmåling og GIS (geografisk informasjonssystem). Undervisningsdepartementet har derfor foreslått at tilbudet blir opprettet som fagskole.

SKOLEREGLEMENT FOR GAULDAL FAGSKOLE KOMMER ONSDAG 16.mai

Læreplan for kart og oppmålingsfaget.

Les også mer i vår informasjonsbrosjyre om de forskjellige arbeidsområdene.

For å søke deg inn på fagskolen, så må du søke ved å gå inn på www.vigo.no

Ved spørsmål knyttet til søking gjennom Vigo, kan du kontakte Nasjonalt opptakskontor for fagskolen på telefon 51 51 65 94 mellom kl. 10.00 og 15.00 eller på e-post

Intervju med tidligere elever:

Anne Jorunn Byggestøyl fra Soknedal jobber i Midtre Gauldal kommune som oppmålingsingeniør.

Hun tok kart og oppmåling ved Gauldal vgs i 1988 - 1990.

Les mer

   

 

Kasper Nedrehegg, 21 år, er fra Lærdal i Sogn og fjordane og jobber i dag som landmåler hos Skanska Survey.

Les mer

 
   

 

 

Morten Olsen fra Børsa i Sør-Trøndelag jobber som landmåler/stikker hos Statens vegvesen.

Les mer

 
   

 

Marthe Lenvik Ustad, 23 år, jobber som oppmålingsingeniør hos Nidaros Oppmåling.

Hun gikk kart og oppmåling ved Gauldal vgs i 2000 - 2003, og gikk rett ut i arbeidslivet som assistent da hun var ferdig på skolebenken.

Les mer

 
   

 

Svenn-Andre Aakerli, 20 år, fra Soknedal i Midtre Gauldal, jobber hos Capnor AS, Stavanger.

Les mer

   

 

Arnt Einar Engan, 22 år, fra Soknedal kunne velge mellom 3 jobbtilbud etter at han var ferdig med skolen.

Les mer

 

Marius Meldal
Sist oppdatert: fredag 16. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon