Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Fagtilbud > Service og Samferdsel

Service og Samferdsel

 

«Good service makes the difference!»

 

 

Service og samferdsel kan sammenlignes med det programområdet som før het handel og kontor.

Vi er et av de mest teoretiske yrkesfagene, med mye markedsføring og økonomi.

Hvis du ønsker å jobbe praktisk får du muligheten til å starte og drive ungdomsbedrift. En dag i uken er elevene utplassert i selvvalgt bedrift. 

 

 

På vg1 har vi 3 programfag.

 

 

I administrasjon og økonomi lærer du blant annet om bedriftsetablering, budsjetter, regnskap, HMS, organisasjonsplaner og priskalkyler.

 

 

 

I faget markedsføring og salg lærer du om netthandel, service, handlemønster og medievaner, digitale medier og markedsplan.

 

Er du interessert i sikkerhet og /eller transport vil du nok synes det er interessant å lære om ulike typer transport, sikringstiltak, logistikk, risikovurderinger og IKT.

 

Velger du å gå yrkesfag vil du kunne fordype deg i ulike typer yrker. Dette gjør du ved å være utplassert. På service og samferdsel er du utplassert 1 dag i uka gjennom hele skoleåret. Da kan du prøve å jobbe i yrker som du tror passer til deg. I år har vi elever som er utplassert som regnskapsfører hos Kontor og Regnskapstjenester AS, vekter på St.Olavs Hospital, konsulent i Soknedal sparebank, IKT-medarbeider hos Gauldal IKT, selgere i flere typer butikker, resepsjonist på Skifer Hotel, logistikk og transportarbeider for ASKO og mange flere.

 

Flere av våre elever velger å starte sin egen bedrift. Dette er en ungdomsbedrift som de registrerer i Brønnøysundregistrene. Der får de, som alle andre bedrifter, tildelt et organisasjonsnummer. I forkant av registreringen må bedriften ha det klart hvem som er eiere av bedriften og de må ha hatt stiftelsesmøte der blant annet navn og forretningside vedtas. Etter registreringen lager bedriftene ofte en markedsplan, logo, reklamefilm, budsjett, priskalkyler, forretningsplan og annet som den enkelte bedrift mener er nyttig. Du finner masse informasjon om ungdomsbedrift på nettsiden 

www.ungdomsbedrift.no 

 

 

 

Veien videre etter vg1 service og samferdsel:

 

 

 

 

Velger du yrkesfag så er mulighetene etter vg2 mange:

 


 

 

Noen interessante og nyttige linker/nettsted som brukes i undervisningen:

 

https://www.youtube.com/watch?v=ftPOy4yUGMQ

https://www.youtube.com/watch?v=FTtsrUMZ42k

www.ungdomsbedrift.no

https://www.youtube.com/watch?v=C4aDjS4pDNc

https://www.vilbli.no/?Program=V.SS&Side=1.0

https://www.youtube.com/watch?v=-ZKiJejNRtw

www.proff.no

https://www.youtube.com/watch?v=TdkeMpN8hOI&feature=youtu.be

 

 

 


 

 

 

 

Nedenfor kan dere se bilder fra Service og Samferdsel sin "bli-kjent-tur".De besøkte Kufjellet på Håkkådalen og Svorksjøen. Dagene gikk i å bli bedre kjent, utføre oppgaver som hadde med teambuilding å gjøre, koste seg i nydelig sen-sommer vær og slappet av.


Service og Samferdsel tur i 2016

Klikk her for å se bildene 

«Good service makes the difference!»

 

Service og samferdsel kan sammenlignes med det programområdet som før het handel og kontor. Vi er et av de mest teoretiske yrkesfagene, med mye markedsføring og økonomi. Hvis du ønsker å jobbe praktisk får du muligheten til å starte og drive ungdomsbedrift. En dag i uken er elevene utplassert i selvvalgt bedrift.

 

På vg1 har vi 3 programfag.

Tekstboks: I administrasjon og økonomi lærer du blant annet om bedriftsetablering, budsjetter, regnskap, HMS, organisasjonsplaner og priskalkyler.

Tekstboks: I faget markedsføring og salg lærer du om netthandel, service, handlemønster og medievaner, digitale medier og markedsplan.

Tekstboks: Er du interessert i sikkerhet og /eller transport vil du nok synes det er interessant å lære om ulike typer transport, sikringstiltak, logistikk, risikovurderinger og IKT.


Diego Boyaci
Sist oppdatert: fredag 16. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon