Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Fagtilbud > Teknikk og ind. prod.

Teknikk og industriell prod.

Skolen har god og lang tradisjon innfor mekaniske fag. Vi er opptatt av å videreføre et godt læringsmiljø med oppdatert utstyr og høyt kvalifiserte lærere. Skolen er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene fra Gauldal vgs er ettertraktet på jobbmarkedet rundt om i landet.

JPG image, 2816 x 2112   JPG image, 2448 x 3264

Opplæringen i teknikk og industriell produksjon skal bidra til en bred teknisk fagplattform som etterspørres i mange bransjer. Ønsker du deg en utdanning innen teknisk industri, maritim næring, bilbransjen, kjemisk prosessindustri, vedlikehold eller i oljebransjen? TP er en utdanning som gir deg et hav av muligheter og fører til rundt 100 fagbrev.

JPG image, 2448 x 3264   JPG image, 2448 x 3264

Gjennom opplæringen skal elevene utvikle praktiske ferdigheter, faglig innsikt, refleksjon og kritisk vurderingsevne. Du lærer å håndtere mange ulike verktøy, maskiner og dataprogrammer. Opplæringen skal være yrkesrelatert og forberede elevene til yrker med høy endrings- og omstillingstakt, både nasjonalt og internasjonalt. Den teknologiske utviklingen innen disse områdene har over få år utviklet seg slik at mange av produksjonsoppgavene nå er utviklet til nye oppgaver, og mange er automatisert, og blir programmert og styrt av datamaskiner. Utviklingsmulighetene i dette fagområdet er nesten uten begrensninger, så kreativiteten hos den enkelte gis store muligheter. TP er et springbrett til videre utdanning innen maritime fag, teknologisk industri og oljebransjen. Her lærer du det meste på en praktisk måte.

JPG image, 2448 x 3264   JPG image, 2448 x 3264

I løpet av skoleåret lærer elevene å mestre metoder, verktøy, maskiner, redskap, sveising, dreiing, reparasjoner etc... De har også praktisk arbeid gjennom utplassering i bedrifter lokalt, og lærer på den måten også om næringslivet. I tillegg har vi ekskursjoner til større bedrifter for å lære mer om yrket og bedriftene vi besøker.

JPG image, 2448 x 3264   JPG image, 2448 x 3264

Veien videre:
Det vanligste er å gå ut i lære i to år, ta fagprøve og få et fagbrev, og jobbe deretter som fagarbeider. Du får et godt grunnlag for fagbrev og jobb, eller interessant videreutdanning til for eksempel ingeniøryrket innen mange fag og bransjer.

Se www.vilbli.no for mer informasjon om fagene.

Gauldal videregående skole har følgende VG2 tilbud etter VG1 TIP:

VG 2- Industriteknologi

VG 2- Børsemaker

VG 2- Anleggsteknikk

  

Her er flere bilder av elevene i arbeid:

JPG image, 2448 x 3264   JPG image, 2448 x 3264

 

JPG image, 2448 x 3264  JPG image, 2448 x 3264

 

 

 

 


Diego Boyaci
Sist oppdatert: mandag 26. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon