Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > For Elever > Klage på karakterer

Klage på karakterer

Hvis du skal klage på din eksamenskarakter, er det ikke noe skjema som skal brukes. Send et vanlig brev til skolen hvor du begrunner din klage på karakteren(e).

Frist for å klage på eksamenskarakter er 10 dager etter at du har fått vite karakteren din!

 

For avgangselever er klagefristen snarest mulig etter at du har fått vite karakteren.

Det er utarbeidet en egen veiledning i forhold til det å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Se Karakterklager - veiledning for elever.


Diego Boyaci
Sist oppdatert: fredag 16. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon