Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > For Elever > Skjemaer

Skjemaer

 

Dokumentnavn

Beskrivelse

Nedlastning

Tillatelse/reservasjon fotografi Gi tillatelse eller reservere deg mot publisert foto/video Klikk her
     
Elevskjema 2017/2018 Informasjon om foresatte til elev Klikk her
     
Tilretteleggingssøknad(fra 2014) Søknad om tilrettelegging på prøver og eksamen Klikk her
     
Søknadsskjema for busskort Skjema som du fyller ut for å få skoleskyss med buss Klikk her
     
Leiekontrakt skolebøker Avtale om erstatningsansvar ved skade/tap av lånebøker Klikk her
     
 Søknad om fri fra opplæring  Søknadsskjema for fritak fra undervisning grunnet ulike behov Klikk her
     
 Søknad fritak fra fag eller vurdering i fag  Søknadsskjema for fritak fra vurdering eller opplæring i et fag Klikk her
     
Søknad skyss ifm. utplassering   Om du trenger skyss når du er utplassert fyller du ut skjemaet her Klikk her
     
 Søknad til organisert eller selvstendig studiearbeid  Søknad for selvstendig studiearbeid som ikke regnes som fravær Klikk her 
     
 Søknad dokumentert og redusert fravær  Skjema for redusering av antall fraværsdager Klikk her
     
 Foreldretilgang It's learning  Skjema for tilgang til elevens profil på It's Learning Klikk her

Diego Boyaci
Sist oppdatert: lørdag 20. januar 2018
Utskriftsvennlig versjon