Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Arkiv > rangering

Skolen med god karakter!

Aldri før har det blitt offentliggjort en kvalitetssammenligning på de ulike videregående skolene vi har her i landet, men i år kom altså den første rapporten. Kunnskapsdepartementet tok kontakt med Senter for økonomisk forskning(SØF) i Trondheim og ba de om å utarbeide en rapport om videregående skoler. Hovedhensikten bak dette arbeidet var for å se hvor mye hver enkelt skole bidrar i elevenes ferd mot et vitnemål som alle skoler ønsker at elevene skal ende opp med.

En elev i arbeid

Torberg Falch(professor i samfunnsøknomi) uttalte til TV2 at det er 13% større sjanse for at elever fullfører skolegangen om de havner på en god kontra en dårlig skole. I tillegg vil elever i snitt havne et halvt karaktersnitt høyere.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har også uttalt seg til TV2 angående rapporten. I korte trekk mente han at alle skulle ha lik mulighet for å gjøre det godt uansett hvilken videregående skole de begynner på i Norge. 
Les mer om saken til TV2 her

 

Rapporten som er utarbeidet oppgir skolekvaliteten på en skala fra 1 til 6 hvor 6 er best. Landsgjennomsnittet ligger på 3,1 og resultatene som er lagt til grunn er fra elever som startet videregående opplæring i perioden 2008-2009.

Gauldal VGS ble ut ifra denne rapporten nummer 5 i Sør-Trøndelag med en karakter på 3,7. Best i fylket var Meldal VGS med en karakter på 4,6 og skolen med dårligst resultat var Hemne VGS med 1,8. 

Kriteriene som ble lagt til grunn for å finne frem til karakterene var:

1. Fullføring: Hvor mange fullfører videregående skole innen fem år etter avsluttet grunnskole?

2. Deltagelse: Hvor mange deltar i videregående opplæring alle semestre etter avsluttet grunnskole til og med 6. semester?

3. Normert progresjon: Hvor mange fullfører videregående skole tre år etter avsluttet grunnskole?

4. Normert fullføring. Hvor mange er i fullfører videregående skole på tre år for studieforberedende program og fire år for elever på yrkesfaglig program?

5. Gjennomsnittlig standpunktkarakterer på vitnemålet

6. Norskeeksamen - avsluttende karakter i norsk hovedmål.

7. Skriftlig eksamen - gjennomsnitt på alle skriftlige eksamener.

 

Les mer om rapporten og de nasjonale resultatene på TV2 sine nettsider ved å klikke her

Trønderbladets artikkel om rangeringen kan du lese her

Kilde: Senter for økonomisk forsknin(Skolekvalitet i videregående opplæring)
Torberg Falch, Simon Bensnes og Bjarnestrøm


Utskriftsvennlig versjon