Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Arkiv > Skoleskyss Soknedal

Skoleskyss Soknedal

Logo for ATB

 

Mandag 9.oktober stenger fylkesvei 651 mellom Hovsbrua i Soknedal sentrum og krysset mellom fv. 651 og fv.653 ved Hanshus.

Fra mandag 16.oktober, må skolebussen ta i bruk veien som er laget for utrykningskjøretøy og skolebusser fra Hanshus til kirka. Skolebussen vil ikke kunne kjøre denne strekningen tom og vil derfor måtte kjøre om Vagnild/Hauka når den ikke er i rute. Omlegging av fylkesveien i denne perioden vil kunne gi utfordringer for skoleskyssen, men Nettbuss vil ha løpende kontakt med skolen og informere om eventuelle endringer og forsinkelser når det gjelder skoleruta. Skolebussen kan også risikere å bli stående å vente på E6 når veien blir stengt i kortere perioder på grunn av sprenging.

Når fylkesveien stenges, vil det bli etablert en enkel vegtrase mellom Soknedal kirke og Hanshus. Denne traseen blir forbeholdt utrykningskjøring (politi, brann, ambulanse), kjøring med skolebuss, samt ferdsel for gående og syklende. Vegen blir stengt med bom, slik at kun beredskapskjøretøy, skolebuss og gående og syklende kan passere.

Når perioden med stengt veg er over, vil fv.651 bli åpnet igjen i en midlertidig trase tiltenkt kjøretøy. Veien vil være stengt fram til 19.november.

Elever møter opp til vanlig tid på sin holdeplass. De som er rammet av denne omleggingen vil ikke få fravær dersom skolebussen er forsinket.

Vi ber elever og foresatte følge med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om skoleskyss på denne strekningen.  


Utskriftsvennlig versjon