Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Om oss > Elevråd 2016/2017

Elevråd 2016/2017

 

Leder:

Ronja Ljøkjel

Nestleder: Emma Langland
Medlem: Mathias Harstad
Medlem: Linn Cecilie Digre
Medlem: Erland Røstum
Vara: Anne Hovstad
Vara: Magnus Brendeløkken

Skolemiljøutvalg:

Ronja Ljøkjel

Skolemiljøutvalg:
Emma Langland
Skolemiljøutvalg:
Mathias Harstad
Skolemiljøutvalg:
Linn Cecilie Digre
Skolemiljøutvalg:
Erland Røstum
Skolemiljøutvalg:
Anne Hovstad
Skolemiljøutvalg: Magnus Brendeløkken

 Elevrådet ved Gauldal videregående skole er et fritt og uavhengig organ som skal arbeide med å sikre elevenes arbeidsforhold og andre rettigheter. Som elevråd er vi elevenes talerør, samt et viktig bindeledd mellom elever, personale og ledelse. Elevrådet ved Gauldal videregående skole består av et elevrådsstyre som har ansvaret for den daglige driften, samt to representanter fra de ulike basisgruppene som møter minst 6 ganger i året, både for å informere, drøfte og fatte vedtak om saker som angåer elevene. Elevrådet disponerer ett kontor som brukes til den daglige driften av elevrådet, og ved avtale kan noen av oss i styret møtes der.

Under elevrådet har vi to organ:
Skolemiljøutvalget - arbeider med elevenes psykososiale og fysiske miljø
Skolekomiteen i Operasjon dagsverk - arrangerer Operasjon Dagsverk

Hver klasse skal, når det er nødvendig, få tid til å avholde klasseråd. Dette tas opp med hver enkelt lærer, og lærerne bør respektere dette. Elevrådet kan du også finne på Facebook, ved å søke på gruppen "Elevrådet v/Gauldal videregående skole".


Sophie Korsgat
Sist oppdatert: onsdag 12. oktober 2016
Utskriftsvennlig versjon