Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med?
Her kan du i løpet av skoledagen få råd eller hjelp hos rådgivere, PP-tjeneste, spesialpedagog og helsesøster.
Det er en viktig oppgave for oss å være din samtalepartner, veilede og yte hjelp når du ønsker det og når det er nødvendig.
Vi som arbeider i Elevtjenesten sitter inne med allsidig erfaring som du kan ha god nytte av. Vi arbeider godt sammen og kan innhente hjelp fra andre samarbeidspartnere i skolen og helsetjenesten.
Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjeneste gjelder både i forhold til skole, elever og foresatte. Besøk hos oss blir ikke regnet som fravær fra undervisningen, og alle våre tjenester er gratis.

Du finner elevtjenesten i C-bygget, 2.etg. i Gauldal skole- og kultursenter.


Utskriftsvennlig versjon