Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Tjenester > Elevtjenesten

Elevtjenesten

Hva kan elevtjenesten hjelpe deg med?
Her kan du i løpet av skoledagen få råd eller hjelp hos rådgivere, PP-tjeneste, spesialpedagog og helsesøster.
Det er en viktig oppgave for oss å være din samtalepartner, veilede og yte hjelp når du ønsker det og når det er nødvendig.
Vi som arbeider i Elevtjenesten sitter inne med allsidig erfaring som du kan ha god nytte av. Vi arbeider godt sammen og kan innhente hjelp fra andre samarbeidspartnere i skolen og helsetjenesten.
Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjeneste gjelder både i forhold til skole, elever og foresatte. Besøk hos oss blir ikke regnet som fravær fra undervisningen, og alle våre tjenester er gratis.

Du finner elevtjenesten i C-bygget, 2.etg. i Gauldal skole- og kultursenter.

 

Jens Ingvar Vagnild

 

OT-veileder er rådgiver for ungdom som tar et venteår eller slutter i løpet av skoleåret. Venteår kan for eksempel brukes til å jobbe, gå på folkehøgskole m.m.

Berit har også ansvarsområde å betjene alle elever på Bygg- og anleggsteknikk, Design og Håndverk og Teknikk og industriell produksjon.

 

 

Kontaktperson:
Hun har kontor i elevtjenesten, C-bygget, 2.etasje i GSK. Tlf: 741 75 402

 

 

 

Randi Rognes

 

 

Randi har som ansvarsområde å betjene alle elever på Studiespesialisering, Service og samferdsel og Helse- og oppvekstfag. Spesielle arbeidsoppgaver er å hjelpe elever på allmennfaglig studieretning med valg av studieretningsfag, og sikre at elevene kommer ut med et opplegg som gir studiekompetanse.

 

Kontor i 2.etasje, C-bygget i Gauldal skole- og kultursenter.
Tlf: 741 75 429, E-post:


 

 

Ole M. Horgøien

Dersom det oppstår spesielle fagvansker eller andre problemer i løpet av skoleåret, kan eleven i samarbeid med kontaktlærer og rådgiver søke skolen om ulike støttetiltak. Det kan være søknad om spesialundervisning (frist 1.februar) og melding om behov for individuell tiltak (frist 1.mars), søknad om hjelpemidler, søke om tilrettelegging på prøver, etc.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til alle i skolen; elever, foresatte og lærere. Det kan være om problem som knytter seg til valg i skoleløpet, fagvansker, funksjonshemninger, psykiske og sosiale forhold, etc.

Kontaktperson, ped.psyk.rådgiver: 
,  tlf. 741 75 424, 909 55 313
Han har kontor i elevtjenesten, 2.etasje, C-bygget

 

 

 

Helsesøster - Sissel Wahl

helsesøster

Skolehelsetjenesten er et åpent tilbud til alle elevene ved skolen og tilbyr råd og veiledning om for eksempel sykdom, plager, rus, prevensjon, kosthold, trivsel eller lignende. Foresatte kan også ta kontakt ved behov. Kontoret ligger i elevtjenesten.

Tilbudet er gratis og du får ikke fravær når du besøker skolehelsetjenesten. Helsesøster har taushetsplikt.

 

Psykiatrisk sykepleier

Ketil Gorseth  er på helsesøsters kontor torsdag kl: 13.00-14.00 tlf: 94 83 83 96

Olga Kjøtrød  er på helsesøsters  kontor torsdag kl: 12.00-13.00, tlf: 95 99 80 38

Kjetil og Olga kan også kontaktes på telefon

 

Kontortid: Mandag og tirsdag kl 08.30-15.30
               Onsdag                    08.30-13.00

Tlf: 95 17 75 42
Epost:

 

Du er velkommen til helsesøster hvis du trenger en å snakke med.
Ting du kan snakke med helsesøster om kan være

  • Generell helseopplysning
  • Vansker i forhold til familie, venner, skole, kjæreste osv
  • Prevensjon, seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer
  • Graviditet
  • Vansker i forhold til mat
  • Vansker i forhold til søvn
  • Vansker med å sette egne grenser i forhold til rus
  • Stress
  • Selvskading
  • Dersom du kjenner deg sliten eller nedstemt

 

Helsestasjon for ungdom

Dersom du ikke ønsker å oppsøke helsesøster på skolen, eller har behov for å prate med en lege kan du komme på helstestasjon for ungdom. Vi er lokalisert på helsestasjonen. Tjenesten er gratis, du trenger ikke å avtale tid på forhånd.

Åpningstid: onsdager kl 13.30-15.30


Diego Boyaci
Sist oppdatert: fredag 16. februar 2018
Utskriftsvennlig versjon