Kreative Trøndelag
Gauldal VGS > Tjenester > IT-Kontoret

IT-Kontoret


 

Vi holder til i et trivelig og lyst lokal i hjørnet av Gauldal skole -og kultursenter.
Kontoret vårt ligger i 2.etg like ved administrasjonen og ekspedisjonene for både GVS og MGK.

IT-Kontoret  bistår ansatte og elever med IT problem og løsning. 
IT-ansvarlig Marius Meldal har ansvar for maskinpark og support på VGS og MGK.

IT-kontoret har i dag 1 lærling som begynte i høsten 2016 og som slutter sommeren 2018.

IT- Ansvarlig
Telefon Epost        
Marius Meldal 72 81 21 37 / 452 94 053  
IT-lærling(1.år)    
Diego Mazlum Boyaci 72 81 11 64 / 450 82 647  

 

 

 
Hvordan bli en lærling i IT?

Lærlingen må først gjennom 2 år på skole før man går over til 2 år i lære i bedrift. 
Mange videregående skoler tilbyr linjen IKT-servicefag til elever som er forløpet til praksis.
Det du først gjør er å velge fritt et utdanningsløp før du kan gå over til VG2 IKT-servicefag. Etter dette året er bestått vil du få muligheten til å søke på forskjellige arbeidssted som tilbyr plass for lærlinger. En IT-lærling i praksisløpet har lønnet arbeid. Dvs. at lærlingen er på arbeidsstedet de dagene som kreves av arbeidsgiver mot at arbeidstaker mottar lønn. Om du ønsker å vite mer om IKT-servicefag og hva det innebærer, anbefaler vi at du tar kontakt med en redgiver eller lærer ved skolen din for å hjelpe deg.

 

Hva gjør en IT-lærling?

En IT-lærling har varierte arbeidsoppgaver. Dette varierer ut ifra hvilke arbeidssted man søker seg på. På Gauldal VGS er det primært løsing og feilsøking på datautstyr til ansatte/elever. I noen tilfeller er det også aktuelt for lærlingen å reparere/bytte ut komponenter. I tillegg har IT-Kontoret ansvar for driften av nettverket og annet teknisk utstyr som tilhører Videregående og Ungdomsskolen. En IT-lærling har også oppdrag i å utarbeide dokumentasjon på arbeid som er gjort, og utarbeide brukerveiledninger til medarbeidere. Underveis i praksisløpet vil lærlingen også bli testet av IT-ansvarlig på forskjellige oppgaver som er knyttet opp mot en læreplan.

 


Diego Boyaci
Sist oppdatert: tirsdag 28. mars 2017
Utskriftsvennlig versjon